LIVE
Facebook instagram Twitter

קולטורה

מוריה שמרלר ויפעת טסלר

מוזיקה וחו"ל

כבר בימי עופרה חזה שהופיעה באירוויזיון התחילה התופעה של הזמרים לטוס לחו"ל כדי לנסות ולקדם את קריירת המוזיקה שלהם. בעקבותיה ראינו את עידן רייכל וזמרים נוספים אחרים, אז למה זה בעצם? ואיפה דניס לויד נמצא היום?