LIVE
Facebook instagram Twitter

כתבות שונות

כתבי קול אחר

האם לשלב בין פוליטיקה לספורט ?

האהדה ברחבי הקמפוס נעה בין בית"ר ירושלים, מכבי חיפה, מ.ס כפר קאסם, מכבי והפועל תל אביב. יחד עם זאת, נשאלת לא פעם השאלה האם כדאי לערבב בין פוליטיקה לספורט ? שאלה זו לא חדשה בנוף הישראלי ואף הבין לאומי. תופעה של ספורט המהול בפוליטיקה התרחש ברחבי העולם ולא רק בענפי הכדורגל עוד מימים ימימה. 

יתרה מזאת,ממשלות רבות משתמשות לעיתים קרובות בספורט על מנת לקדם את האינטרסים שלהן בזירה הבינ"ל מאחר ועלותו זולה והוא זוכה לסיקור נרחב בתקשורת. 

ממשלי מדינות אף מנסים לגייס את הספורט כדי לשמר את ההגמוניה הפוליטית שלהם. אך האם דבר זה נכון וראוי ? צפו מה חושבים על כך הסטודנטים בקמפוס!