LIVE
Facebook instagram Twitter

חללנד

אופיר רגב וליטל גליקמן

חדשות הנזירה – חדשות מהחלל החיצון

סטטיסטיקות מטרידות בנוגע לחייזרים נפגעי התעללות, פושע נמלט שהוסגר למשטרה, תכניות טלוויזיה חדשות ואפילו טיפולי המרה בסטייל חייזרי. הנזירה מדווחת על כל החדשות הכי חשובות מהחלל