LIVE
Facebook instagram Twitter

ראיונות

טובה פולישוק

ראיון עם נדיה- עולה חדשה מברית המועצות

נדיה, עלתה בגיל 15 לישראל ומאז עברה כברת דרך וקשיים רבים בהסתגלות בארץ. גם הוריה לא השתלבו תעסוקתית בהתאם למקצוע שלהם. איך בכל זאת עוברים את הקשיים ומשתלבים בחברה הישראלית? ומה דעתה של נדיה על אמירתו של הרב הראשי: "אתם גויים"?