LIVE
Facebook instagram Twitter

עוד בגלגול הזה

אפרת מירון

עוד בגלגול הזה "Rivers of Babylon"

שנות ה-70, פריחת הדיסקו, זכייה באירוויזוין לישראל עם "אבניבי" והוצאת השיר על גלות עבדות וחירות-  Rivers of Babylon, ובתרגום חופשי- על נהרות בבל.

מה עבר על אחד השירים הכי מוכרים בעולם?

רמז הקטן: השיר לפחות בין 2500 שנים. אפרת מירון מביאה לנו את הסיפור- מזווית קצת אחרת.