LIVE
Facebook instagram Twitter

מחאות

יותם הלחמי וזהורית עידן

מחאות דרך שירים

נוי מהצרי מספרת לנו איך מכניסים תוכן ביקורתי מחאתי לתרבות באמצעות שירים, האם יש זמרים שהשירים שלהם מיועדים בעיקר למחאה? האם הם צריכים סגנון כלשהו כדי לשיר שירי מחאה?