LIVE
Facebook instagram Twitter

Doggy Time

ג'וני פרידמן, בתאל קטיעי וליטל גליקמן

אוסקר -הכלב המטייל הראשון

אוסקר הכלב היה אמור להיות מורדם אבל למזלו ביקרה ג'ואן במכלאה בו שהה וישר שמה עליו עין. השניים התאהבו ממבט ראשון ומשם החל מסעם בשלושים ושש מדינות ברחבי העולם, במטרה להעלות את המודעות לאימוץ כלבים.