LIVE
Facebook instagram Twitter

פודקאסטים ומונולוגים

מוריה אופיר

שנת הפליאה

בשנת 1900 סיים איינשטיין בציונים נמוכים את לימודיו בגלל הסכסוכים הרבים עם המורים שלו והתקשה למצוא משרות בתחום הפיזיקה. באמצעות קשרים הוא מצא משרה כבוחן פטנטים ומשם.. התחילו ההמצאות. מה היה ב1905, בשנת הפלאות?