LIVE
Facebook instagram Twitter

ראיונות

מוריה אופיר

ראיון עם אנסטסיה גל

בלי משפחה, בלי חברים, לבדה עלתה אנסטסיה גל לארץ ישראל בשנת אלפיים ושבע כאשר הייתה רק בת אחת עשרה. היא עלתה במסגרת פרויקט "מאה" מטעם הסוכנות היהודית. היא מספרת לנו על הקשיים, הסטיגמות, ההתאקלמות בארץ ומה היא עושה כיום, שלוש עשרה שנים אחרי.