LIVE
Facebook instagram Twitter

למה לא אוגנדה

טל ארץ קדושה, מתן נווה ושרה פרחי

הסופה בישראל אוטוטו מגיעה ואנחנו נערכים אליה

הסופה הגדולה ברחבי ישראל בחודש דצמבר 2019 סוקרה על ידי שלושת הכתבים שלנו: טל ארץ קדושה, מתן נווה ושרה פרחי! לפי הסיקור הסופה לא תקפה רק את בני האדם אלא גם את בעלי החיים... אז למה לא אוגנדה? הצטרפו לשידור.