LIVE
Facebook instagram Twitter

מדינה קטנה גדולה

רוני בידה ושריה הרוש

בארץ וגם בחוץ לארץ – הישראלים שהצליחו גם בעולם

לאט לאט, עוד ועוד ישראלים פורצים את דרכם בעולם ומצליחים בתחומם. אחד מהם הוא הסופר ישי שריד, שספריו מתורגמים לשפות רבות, ועכשיו הוא גם נכנס לרשימת המומלצים של הניו-יורק טיימס. מי קהל היעד שלו, האם הוא מתרגש מההצלחה בחו"ל יותר מהצלחתו בארץ ומה ההבדל בביקורות בין הקוראים בארץ ובעולם?