LIVE
Facebook instagram Twitter

Bizarre Zone

יותם הלחמי

פינת הספורט

זה בדיוק הזמן לומר שהאנגלים הם אנשים מוזרים. לא רק כי הם אוכלים שעועית לארוחת הבוקר, עושים מסיבות תה מפונפנות ומנהלים אורח חיים אינטנסיבי מסביב למבוגרת בת 94. הם עושים תחרות היאבקות בהונות. רגע, מה?! איך זה קורה ומה הקשר לחיזוק שרירי הליבה? יותם מפרשן לנו את התחרות הגדולה בעולם!