LIVE
Facebook instagram Twitter

שנה ב' חוזרים לשגרה!

צופיה גבאי

הלב מאזין

צופיה גבאי בתכנית שכולה מוקדשת לבעלי מוגבלויות בחברה ובעיקר כבדי שמיעה וחירשים. על ההתמודדות היום-יומית שלנו כחברה עם אוכלוסייה מסוג זה. צופיה תנסה להראות לנו שאפשר להצליח בחיים גם אם אתה בעל מוגבלות! איך בטהובן ותומס אדיסון קשורים? והאם ידעתם שיש סניף של סטארבקס לחרשים וכבדי שמיעה? כל הפרטים בתכנית הבאה: