מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

עשורים במוזיקה הישראלית

יעל קצב והדס סיון

קיצור תולדות הסכסוך של ירדנה ארזי ועופרה חזה

מי שלא שמע דבר או חצי דבר על הסכסוך המפורסם ביותר במוזיקה הישראלית אי פעם כנראה לא נולד פה או לא נולד בכלל. אז איך מתקשר פה בעצם אקדח מים? ומה ירדנה אומרת להגנתה? האם בכלל יושרו ההדורים בין השתיים והייתה סולחה?